Notă juridică

Mișcarea Graalului în România

RO-307305 Orţişoara 362, jud. Timiş
Tel: 0722-344922; 0726-343627
E-Mail: info@graal.ro
Internet: www.miscareagraalului.ro
 
Personalitate juridică:
Fundaţia Mișcarea Graalului în România
RO-307305 Orţişoara 362, jud. Timiş
Tel: 0722-344922; 0726-343627
E-Mail: info@graal.ro
Internet: www.miscareagraalului.ro
Prezidiu: Emanuel Popa, Ionel Ciucure
HJ 103/PJ/1993
Aviz MC 7278/1993

Cont pentru donaţii
Banca Transilvania suc.Timişoara
IBAN: RO80 BTRL 0360 1205 3711 71XX

Exceptare de la responsabilitate
Acest site a fost creat cu mare grijă. Informaţii neintenţionat false nu pot fi excluse cu certitudine absolută. Vă rugăm să înţelegeţi că astfel de erori trebuie să fie exceptate.

Linkuri externe
Acest site contine link-uri către site-uri externe asupra cărora nu avem nici un control. Prin urmare, nu putem prelua, de asemenea, nici o garanţie pentru aceste conţinuturi străine. Pentru conţinutul paginilor referite este întotdeauna răspunzător ofertantul respectiv sau operatorul acelor site-uri. Paginile referite au fost verificate la momentul realizării link-ului pentru posibile încălcări ale legislaţiei. La momentul legăturii nu au fost evidenţiate conţinuturi ilegale. Un control permanent al paginilor referite, fără dovezi concrete de încălcare a legislaţiei, nu este rezonabil. În cazul notificării unor asemenea încălcări, vom îndepărta imediat astfel de link-uri.
Sus