Întrebări frecvente (FAQ)

 1. Ce este Mesajul Graalului?
 2. Cine poartă responsabilitatea pentru publicarea Mesajului Graalului?
 3. Ce este Sfântul Graal?
 4. Care sunt „Legile Creaţiei“ menţionate în Mesajul Graalului?
 5. Care este scopul vieţii?
 6. Ce este „Sigilarea“? Ce sunt „Persoane sigilate“? Ce sunt „Purtătorii de Cruce“?
 7. Ce este un Cerc al Graalului?
 8. Care este ordinea evenimentelor în timpul unei aşa-numite Ore de Închinare?
 9. Poate oricine să participe la o Oră de Închinare, chiar dacă nu sunt cititori ai Mesajului Graalului?
 10. Care sunt ţelurile Mişcării Graalului?
 11. Cine poartă responsabilitatea în Mişcarea Graalului?
 12. Mai este o a doua Mişcare internaţională a Graalului?


1. Ce este Mesajul Graalului?

„Mesajul Graalului“ este sub-titlul lucrării „În Lumina Adevărului“, o colecţie de conferinţe în trei volume, în care întrebările filosofice primesc răspunsuri concludente şi alcătuirea Creaţiei este redată într-o formă clară şi cuprinzătoare.

Autorul lucrării este Abd‑ru‑shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875 1941). Indiferent de credinţă şi religie, Mesajul Graalului se adresează individului şi îi oferă o cale către recunoaşterea lui Dumnezeu, a lumii şi a lui însuşi.

Sus

2. Cine poartă responsabilitatea pentru publicarea Mesajului Graalului?

Fundaţia non-profit Stiftung Gralsbotschaft (Fundaţia Mesajul Graalului) din Stuttgart (Germania). Aceasta a fost înfiinţată în 1951 la iniţiativa Mariei Bernhardt, văduva lui Oskar Ernst Bernhardt ( Abd‑ru‑shin ), pentru a încredinţa răspândirea la nivel mondial a Mesajului Graalului.

Pe 26 decembrie 1988 Irmingard Bernhardt ca ultimul deţinător de copyright al Mesajului Graalului „În Lumina Adevărului“ de Abd-ru-shin, a exprimat personal faptul că chiar după expirarea copyright-ului, Mesajul Graalului în toate ediţiile sale trebuie să rămână în îngrijirea Stiftung Gralsbotschaft.

Făcând astfel, ea a afirmat cerinţa lui Abd‑ru‑shin din 1931, conform căreia publicarea şi distribuirea Mesajului Graalului trebuie să rămână într-o mână conducătoare. Această „mână conducătoare“ este Stiftung Gralsbotschaft.

Aceste cerinţe obligatorii sunt strict respectate în interiorul Mişcării Internaţionale a Graalului.

În 1990 Stiftung Gralsbotscaft a devenit, prin intermediul unui testament al lui Irmingard Bernhardt, deţinătorul de drept în ceea ce priveşte toate publicaţiile lui Abd‑ru‑shin, şi astfel şi pentru Mesajul Graalului „În Lumina Adevărului“.

Sus

3. Ce este Sfântul Graal?

Existenţa Sa reală este confirmată şi explicată de Abd‑ru‑shin în Mesajul Graalului.

Pentru a înţelege aceste explicaţii, cititorul ar trebui să se familiarizeze cu gândul că nu numai pe pământ totul a fost format, ci şi în lumea de dincolo în regiuni mai înalte, cu diferenţa că acolo formele sunt mai fine şi mai uşoare, am putea spune mai eterizate.

Sfântul Graal este un vas, Care se găseşte în cel mai înalt plan al Creaţiei la hotarul către Divinitate şi formează singura legătură între Dumnezeu şi Creaţie. Graalul este locul de mijlocire a Forţei pentru fluxul de radiaţii emanând din Divin. Aşa cum inima permite sângelui să pulseze prin corp, tot aşa curg şuvoaie de Forţă creatoare o dată pe an prin Sfântul Graal în Creaţie pentru a o întări cu Forţă nouă. Aceasta este Ziua revărsării Forţei!

Pentru a forma o imagine: Sfântul Graal este în fiecare an reînnoit de „Puterea Creatoare“ a lui Dumnezeu.

Sus

4. Care sunt „Legile Creaţiei“ menţionate în Mesajul Graalului?

Mesajul Graalului descrie trei Legi Primordiale de bază ale Creaţiei, care formează fundamentul la tot ce se întâmplă şi la toată mişcarea. Ele sunt:

1) Legea Acţiunii Reciproce,
2) Legea Atracţiei Speciilor de Acelaşi Fel,
3) Legea Greutăţii;

Sus

5. Care este sensul vieţii?

A cuprinde sensul vieţii ne conduce pe calea cunoaşterii legilor care activează în Creaţie. Pentru că ele sunt expresia Voinţei lui Dumnezeu.

Cine ia seamă observând efectul Legilor Creaţiei , îşi va alege deciziile în felul în care în dezvoltarea lor ulterioară rezultă numai lucruri folositoare, de care beneficiază şi el în mod reciproc.

În acest sens ne putem dezvolta conştienţi în personalităţi responsabile care îşi dau seama de îndatoririle lor faţă de Creator şi faţă de cei apropiaţi lui, şi care îşi adaptează corespunzător gândirea, vorbirea şi acţiunea. În măsura în care îl onorăm pe Creator, nu provocăm daune aproapelui sau naturii şi ne păstrăm gândurile pure, binele se poate desfăşura puţin câte puţin peste tot.

Dacă facem un efort serios, sensul vieţii va deveni din ce în ce mai clar pentru noi: el se află în experimentarea conştientă a Creaţiei, urmând legităţile Ei în mod folositor. Și astfel găsim mult-dorita bucurie de a trăi.

Pentru o înţelegere mai profundă recomandăm citirea conferinţei "Graiul Domnului" din Mesajul Graalului, Volumul I, Nr. 34.

Sus

6. Ce este „Sigilarea“? Ce sunt „Persoane sigilate“? Ce sunt „Purtătorii de Cruce“?

Odată cu recunoaşterea Adevărului în Mesajul Graalului şi recunoscându-L pe Creator, la cerere expresă, noul legământ cu Dumnezeu este îndeplinit prin Sigilare.

Ca un semn vizibil în exterior, persoana care cere sigilarea primeşte Crucea Graalului. Această decizie personală a individului nu duce la o legare nici de Mişcarea Graalului, nici de alte persoane sigilate , care în Mişcarea Graalului sunt cunoscute de asemenea ca Purtători de Cruce.

Sus

7. Ce este un Cerc al Graalului?

Persoanele care s-au alăturat împreună într-un Cerc al Graalului sunt oameni al căror fundament pentru viaţă este cartea „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului“ de Abd‑ru‑shin.

Cercuri ale Graalului există în multe locuri în numeroase ţări. Ele sunt susţinute prin implicare voluntară şi donaţii. Duminicile şi în zile speciale de Sărbătoare Ore de Venerare în comun.

Sus

8. Care este ordinea evenimentelor în timpul unei aşa-numite Ore de închinare?

Încadrată de muzică şi decoraţii florale şi în săli care servesc numai acestui scop, întotdeauna este citită o conferinţă din Mesajul Graalului şi apoi o rugăciune.

Sus

9. Poate oricine să participe la o Oră de Închinare, chiar dacă ei nu sunt cititori ai Mesajului Graalului?

Da, cu siguranţă. Dacă doriţi să participaţi la o Oră de Închinare într-un Cerc al Graalului, sunteţi foarte binevenit. Vă rugăm contactaţi:

Fundaţia Mişcarea Graalului în România
RO-307305 Orţişoara 362, jud. Timiş
Telefon: 0722-344922; 0726-343627
E-Mail: info@graal.ro

Sus

10. Care sunt ţelurile Mişcării Graalului?

Această mişcare a apărut după Al Doilea Război Mondial şi se consideră pe sine ca fiind o reuniune liberă a oamenilor cu aceleaşi convingeri, de aceea o asociere liberă a oamenilor care vor să trăiască în concordanţă cu semnificaţia lucrării „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului“ de Abd‑ru‑shin. Aceasta nu reprezintă nici o comunitate religioasă în înţelegerea obişnuită, nici o sectă, un club sau ceva similar. Mesajul Graalului este o lucrare extra-confesională, adresându-se individului căutător de adevăr, indiferent de care religie ar putea el aparţine.

Mişcarea Graalului nu este o organizaţie oficială, ci mai degrabă un termen colectiv pentru strădania idealistă de a răspândi cunoaşterea din Mesajul Graalului şi de a o aplica în toate domeniile vieţii.

Sus

11. Cine poartă responsabilitatea în Mişcarea Graalului?

Conducătorii Cercurilor Graal, ai Mişcării naţionale a Graalului şi conducătorul Mişcării Internaţionale a Graalului, susţin solidar şi coordonează activităţile în sensul Mesajului Graalului, cum sunt Orele de Închinare şi Sărbătorile Graal, precum şi conferinţe, lecturări, serate de discuţii, seminarii, evenimente pentru copii şi tineri, galerii de artă, concerte.

Sus

12. Mai este o a doua Mişcare internaţională a Graalului?

Nu, este numai o Mişcare Internaţională a Graalului care îşi are începuturile în timpul activităţii lui Abd‑ru‑shin şi care este dedicată conţinutului Mesajului Graalului. După Al Doilea Război Mondial a fost condusă iniţial de Maria Bernhardt, văduva lui Oskar Ernst Bernhardt (Abd‑ru‑shin).

Mişcarea Internaţională a Graalului nu trebuie să fie confundată cu „Asociaţia Mişcarea Internaţională a Graalului“, care a fost fondată în urmă cu câţiva ani de proprietarul prezent al Aşezării Graal din Vomperberg. S-a încercat prin intermediul acestei asociaţii ca instanţele de judecată să interzică liderului Mişcării Internaţionale a Graalului folosirea numelui "Internationale Gralsbewegung" (Mişcarea Internaţională a Graalului).

Acest plan a eşuat pe toate nivelurile de competenţe juridice. Curtea Supremă de Justiţie din Austria a confirmat deciziile anterioare ale Curţii Provinciale din Innsbruck şi ale Curţii de Apel din Innsbruck (traducere certificată a hotărârii judecătoreşti cu adnotări se găseşte la eurolawyer.at).

Mişcarea Internaţională a Graalului existând de mai bine de 70 de ani, nu are nici un fel de conexiune cu mai-sus menţionata asociaţie, nici cu aşa-numita „Lucrarea Graalului“.